Header

Projecten

Opstellen bruikbare management informatie.
Analyse gemaakt van de behoefte aan management informatie en een overzicht opgesteld wat vervolgens met die informatie gedaan gaat worden. Beoordelingscriteria opgesteld met acties te starten bij bepaalde performance indicatoren. Opvolging van acties met het management team.

Defini
De beheersing van financi

Optimaliseren productieplanning op basis van bottleneck capaciteit
Bij onze opdrachtgever was ruim voldoende machinecapaciteit aanwezig om productie uit te voeren. Aan de productieplanning werd mede daarom niet heel veel tijd besteed. Toch waren levertijden naar de markt onevenredig hoog en zelfs kwamen leveringen te laat. De planning was met name gebaseerd op beschikbare ruimte op een machine. Wij hebben het model aangepast, 'lean' gemaakt daar waar mogelijk en een planning op bottleneck capaciteit ingevoerd. Daarbij hebben we de (over)capaciteit kunstmatig verlaagd.

Optimaliseren magazijn handelingen bij groothandel
Binnen het magazijn werd alle handelingen op papier bijgehouden en later administratief verwerkt in een ERP oplossing. Hierdoor was er een verschil tussen de administratieve en werkelijke situatie. Bij ontvangst goederen was het niet mogelijk automatisch een inslag voorstel te verkrijgen aangezien de locatie misschien nog wel niet leeg was. Wij hebben allereerst de magazijnprocessen in kaart gebracht en aangegeven waar winstpunten te behalen zijn. Uiteindelijk zal scanning in het magazijn ingevoerd gaan worden.

Ontvangstscanning bij transportonderneming
Bij een logistiek dienstverlener was het probleem dat niet duidelijk was of de haalorder daadwerkelijk de producten bevatte die op de order ingegeven waren. Dit gaf problemen bij de overslag en de bezorgorder. Als niet bekend is of een product binnen de muren van de logistiek dienstverlener is moet je blijven zoeken. Onze opdrachtgever zag dit als een grote verstoring van het proces. Wij hebben de opdracht gekregen inzichtelijk te maken hoe dit proces ingericht zou moeten worden en welke TMS/WMS oplossingen dit zouden kunnen ondersteunen.

Uitvoering migratietraject volgens PDCA filosofie
Een internationale handelsorganisatie wilde een inkoopfactuur scanningoplossing migreren en tegelijkertijd hun inkoopproces verbeteren. Het was mijn taak om een blauwdruk te maken van toekomstige (gewenste) processen aangevuld met kansen voor de organisatie. Na het opstellen van de blauwdruk waren ook de huidige problemen in kaart gebracht. Na het briefen en bijsturen van de applicatiespecialisten van de scanningoplossing heb ik met een gebruikersgroep de processen doorgetest van algemeen tot specifiek. Na een positieve evaluatie en borging van de processen (zowel administratief als uitvoerend) in de organisatie zijn de processen in gebruik genomen voor drie (internationale) BV

Bepaling kritische succesfactoren voor machinebouwer
Bij een machinebouwer moest de bedrijfsproces ondersteunende softwareoplossing vervangen worden. Het was onze taak de kritische succesfactoren voor de financi

Adviestraject optimale WMS en TMS integratie
Een logistiek dienstverlener werkte met een TMS applicatie met daaraan een WMS module gekoppeld. De integratie tussen beide oplossingen werkte op het gebied van planning niet naar wens. De opdrachten voor het magazijn vanuit het WMS konden nooit binnen de tijd uitgevoerd worden. Wij hebben de optimale werkwijze met betrekking tot planning in het TMS inzichtelijk gemaakt en die werkwijze doorgetrokken naar het WMS. Door dit inzichtelijk te maken werd snel duidelijk waar de capaciteitsproblemen binnen het WMS ontstonden.

Pakketselectie bij een tapijtproducent
Bij een tapijtproducent moest de bedrijfsproces ondersteunende softwareoplossing vervangen worden. Het was onze taak de kritische succesfactoren voor de financi

Optimaliseren productieplanning op basis van bottleneck capaciteit
Bij onze opdrachtgever was ruim voldoende machinecapaciteit aanwezig om productie uit te voeren. Aan de productieplanning werd mede daarom niet heel veel tijd besteed. Toch waren levertijden naar de markt onevenredig hoog en zelfs kwamen leveringen te laat. De planning was met name gebaseerd op beschikbare ruimte op een machine. Wij hebben het model aangepast, 'lean' gemaakt daar waar mogelijk en een planning op bottleneck capaciteit ingevoerd. Daarbij hebben we de (over)capaciteit kunstmatig verlaagd.

Opstellen proces voor het automatisch disaggregeren van Intrastat bijlagen
De vastlegging van grensoverschrijdende documenten was niet goed geregeld. Het was onze taak om het proces te beschrijven en de procedure uit te rollen in de organisatie. Naast de vastlegging van document voor het aantonen van export, EU leveringen en binnenlandse leveringen zijn ook de procedures omtrent de invoerrechten aangescherpt wat een significante bijdrage ging leveren aan projectresultaten.

Bepaling internationale holding structuur
Bepaling internationale holding structuur en fiscale gevolgen van de omvorming van zelfstandige BV's naar een 'Backoffice' met verkoopkantoren. Tevens advisering omtrent internationale ERP implementatie methode.
Financieel en logistiek consultancy, ondersteuning bij problemen of veranderingsprocessen in de administratieve organisatie die een relatie hebben met het ERP systeem.

Interim logistiek manager bij onderhoudsorganisatie
Door een veranderende markt was het noodzakelijk dat de onderhoudsorganisatie zich ging richten op de 'core-business'. Dit hield in dat processen opnieuw gedefinieerd moesten worden en dat verantwoordelijkheden beschreven moesten zijn. Het was onze taak dit gehele proces binnen logistiek aan te sturen en te zorgen dat de organisatie 'lean' ingericht werd en klaar zou zijn voor de toekomst.

Aanpassing in verkoop- en klantprognose
Na het analyseren van de probleemgebieden, hebben wij aanpassingen geadviseerd hoe om te gaan met de forecast van de klant. Naast de wijziging in de forecast behandeling zou, om fluctuaties in de vraag op te vangen, een MPS voor long leadtime items een verbetering beteken.

Analyseren oorzaak te late levering van programma
Bij een toeleverancier van de vliegtuigindustrie met een productie site in China en Turkije konden leveringen niet uitgeleverd worden of op een te laat tijdstip. Het was onze taak om uit te zoeken wat de oorzaak was van deze problemen.

Verder zoeken