Header

Projecten

Interim logistiek manager automotive
Een ERP softwareoplossing was ICT gedreven ingevoerd. De bedrijfsprocessen waren als ondergeschikt ervaren. Daarnaast was de migratie van data op een kwalitatief laag niveau uitgevoerd. Onze opdrachtgever zag geen mogelijkheid om de organisatie in die hoedanigheid nog aan te sturen. Het was onze opdracht om het hele logistieke traject te reorganiseren en tegelijkertijd de ontstane situatie te keren.

Interim financieel management bij productiebedrijf
Verantwoordelijk voor de dagelijkse financi

Interim operations manager
Bij de Belgische automotive toeleverancier was de flexibiliteit in productie zo doorgevoerd dat nog maar 40 procent van de capaciteit benut werd. Het was mijn taak om op basis van inkoopschema

Interim ICT manager
Verantwoordelijk voor het oplossen van diverse ICT projecten in de loop der tijd opgestart en nooit afgerond. Vervanging ERP server ten behoeve van betere betrouwbaarheid en stabiliteit. Projectmanager met betrekking tot de multi-site Euro conversie.

Managen van disaster recovery situatie
Na het volledig wegvallen van de ERP server was werken niet meer mogelijk. De vaste partners van onze opdrachtgever waren niet in staat om de situatie te herstellen en veroorzaakten alleen paniek door elkaar tegensprekende berichten. Wij hebben stap voor stap een probleem analyse opgebouwd waarna duidelijk werd waar de oorzaak moest liggen. Daarna hebben onze specialisten 'de operatie' uitgevoerd om alles weer 'up and running' te krijgen. Tot slot heeft onze opdrachtgever advies ontvangen hoe een soortgelijke situatie in de toekomst voorkomen zou kunnen worden.

Vlot trekken organisatie na in gebruik name ERP systeem
De migratie naar een nieuwe ERP softwareoplossing was niet goed verlopen. Te veel processen konden niet door de gebruikers uitgevoerd worden en het geprogrammeerde maatwerk bevatte veel fouten. Wij kregen de opdracht om het kritieke proces draaiend te houden en de schade naar klanten en leveranciers zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast was het wenselijk een positieve sfeer te cre

Management voeren na een crash van de ERP server
Bij onze opdrachtgever was de ERP server compleet uitgevallen. De gecontracteerde partners zagen geen mogelijkheid om het systeem weer draaiend te krijgen. Het was onze opdracht om enerzijds de fiscale gegevens bereikbaar te krijgen en anderzijds zoveel mogelijk data terug te krijgen zodat het bedrijf weer kon gaan draaien. Door het inzetten van onze specialisten is zowel het ERP systeem als ook de database weer volledig hersteld en is de 'ellende' beperkt gebleven tot twee werkdagen geen toegang tot het systeem.

Verplaatsing 'aanvraag en indicatiestelling'
Het proces rondom de OV-begeleiderskaart werd oneigenlijk door de NS uitgevoerd. Als niet bestuursorgaan voerde de NS een publieke taak uit en dat is juridisch niet houdbaar. Onze opdracht was het tot elkaar brengen van de diverse organisaties (VNG, Consumentenorganisaties, Mobis, ministerie van verkeer en waterstaat, NS) om te komen tot een overdracht van de NS taak naar de VNG onder supervisie van het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een startnota naar de staatssecretaris en een positief advies van de VNG achterban inzake uitvoering van het OV-begeleiderskaart beleid door gemeenten.

Interim logistiek manager bij onderhoudsorganisatie
Door een veranderende markt was het noodzakelijk dat de onderhoudsorganisatie zich ging richten op de 'core-business'. Dit hield in dat processen opnieuw gedefinieerd moesten worden en dat verantwoordelijkheden beschreven moesten zijn. Het was onze taak dit gehele proces binnen logistiek aan te sturen en te zorgen dat de organisatie 'lean' ingericht werd en klaar zou zijn voor de toekomst.

Aansturen productieplanners en expeditie
Wij kregen de opdracht als operationeel logistiek manager het aansturen van de supply chain planners en de productieplanners. Als Nederlander binnen een Belgische onderneming is dat meer dan alleen een logisch plan. Door het laten communiceren van de supply chain planner met de productieplanner werden de resultaten sterk verbeterd. De invoering van een week- en maandklassement voor het beste koppel gaf niet alleen veel plezier in het werk, ook werden onderlinge afspraken gemaakt om toch maar het beste te zijn aan het einde van de week.

Interim operations manager
Bij de Belgische automotive toeleverancier was de flexibiliteit in productie zo doorgevoerd dat nog maar 40 procent van de capaciteit benut werd. Het was mijn taak om op basis van inkoopschema

Afstemmen inkoopbeleid op verkoopprognose
Staalinkopen werden per jaar in een contractafspraak vastgelegd. Nadat de contracthoeveelheid door de leverancier geleverd was, werd de marktprijs berekend voor de overige staalinkopen. Gezien de grote stijging van de staalprijs was er een procentueel groot verschil in de prijs aan het begin van het jaar en aan het einde. Daarnaast werd in de tweede helft van november en december de vraag extra hoog aangezien de meeste contracten afgelopen waren. Wij hebben een

Interim ICT management productiebedrijven wereldwijd
Interim ICT management op groepsniveau. Co

ICT en financieel interim-management
Verantwoordelijk voor de dagelijkse financi

Interim ICT management
Verantwoordelijk voor het oplossen van diverse ICT projecten in de loop der tijd opgestart en nooit afgerond. Vervanging ERP server ten behoeve van betere betrouwbaarheid en stabiliteit. Projectmanagement met betrekking tot de multi-site Euro conversie op Baan IVc4. Tevens uitvoerend voor zowel interne als externe conversie.

Verder zoeken