Header

Projecten

Opstellen migratieplanning voor uitrol Europese ERP migratie
Na het afronden van een 'kernel' implementatie moest een implementatie- en migratieplan opgesteld worden voor de overige vestigingen in Europa. Voor de migratieplanning was het van belang om naast zicht te hebben op de hoeveelheid data ook te weten welke systemen de fabrieken in gebruik hadden. Het was onze opdracht om een tijdsindicatie te maken met gedetailleerd activiteitenplan dat zou resulteren in een goede migratie.

Migratie projectorganisatie naar ander ERP systeem
Door het samenvoegen van twee business units tot

Migratie R&D organisatie naar ERP oplossing
Het implementatietraject was al in volle gang bij het verkrijgen van de opdracht voor het in goede banen leiden van de migratie naar een andere ERP oplossing. Naast het overzetten van de statische en dynamische data waren de onderhanden projecten van groot belang. Gezien de achterstand in het afsluiten van de honderden projecten en daardoor dus het niet compleet hebben van de financi

Migratietraject volgens PDCA filosofie
Een internationale handelsorganisatie wilde een inkoopfactuur scanningoplossing migreren en tegelijkertijd hun inkoopproces verbeteren. Het was mijn taak om een blauwdruk te maken van toekomstige (gewenste) processen aangevuld met kansen voor de organisatie. Na het opstellen van de blauwdruk waren ook de huidige problemen in kaart gebracht. Na het briefen en bijsturen van de applicatiespecialisten van de scanningoplossing heb ik met een gebruikersgroep de processen doorgetest van algemeen tot specifiek. Na een positieve evaluatie en borging van de processen (zowel administratief als uitvoerend) in de organisatie zijn de processen in gebruik genomen voor drie (internationale) BV

Migratie ERP systeem naar hoger service pack niveau
Technisch gezien was onze opdracht redelijk eenvoudig, maar het in de tijd gerealiseerde maatwerk en het ontbreken van een beschrijving maakte het risico groot. Naast het opstellen van de migratie activiteiten hebben wij tijd gereserveerd om een logica te bedenken voor alle objecten die een verstoring zouden geven voor de werking van het systeem. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat het

Kwaliteitsmanagement tijdens ERP implementatie bij een tapijtgroothandel
Na de uitvoering van een pakketselectie was het onze taak dat de ERP oplossing conform het 'bestek' werd ge

Blauwdruk met logistieke, productie en financi
Bij een productiebedrijf moest de bedrijfsproces ondersteunende softwareoplossing vervangen worden. Het was onze taak de kritische succesfactoren voor de logistieke, productie en financi

Pakketimplementatie bij een communicatie- en mediabureau
Na een pakketselectie op basis van een door ons opgestelde blauwdruk met kritische succesfactoren hebben wij het project- en kwaliteitsmanagement gevoerd tijdens de implementatie van de ERP oplossing. De oplossing is specifiek voor een professional service organisation en bevatte naast financieel en projectmanagement onderdelen ook het geheel van capaciteit (eigen medewerkers en inhuur) planning.

Centrale informatievoorziening realiseren in prefab bouw
De klant wilde volgens industri

Blauwdruk, pakketimplementatie en kwaliteitsmanagement bij 'equipment' leverancier
Bij een projectorganisatie moest de bedrijfsproces ondersteunende softwareoplossing vervangen worden. Het was onze taak de kritische succesfactoren voor de financi

Migratie van ERP oplossing en externe archivering van fiscale data
Na de migratie naar een ander ERP systeem moest een oplossing gevonden worden voor het behouden van de fiscale data uit het oude ERP systeem. Het was onze taak de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een aantal opties te onderzoeken. Na uiteindelijk de keuze gemaakt te hebben werden wij verantwoordelijk voor het fiscaal verantwoord archiveren naar een licentievrije ERP onafhankelijke oplossing. De nieuwe oplossing kon zonder problemen meegenomen worden in het ICT beleid van het bedrijf.

Wereldwijde implementatie ERP systeem
Als financieel en logistiek applicatie consultant was het onze taak wereldwijd bij Philips fabrieken het ERP systeem te implementeren. Naast het uitleggen van het model was een belangrijk onderdeel het toetsen of er locale aanpassingen benodigd waren. Als dit aan de orde was, dan was het onze taak dit te regelen. Tot slot waren we verantwoordelijk voor het juist verlopen van de migratie naar het nieuwe systeem en support van de fabrieken.

Migratie ERP systemen bij fusie
Voor een hoogwaardig technisch bedrijf hebben wij een migratie uitgevoerd van een projectgestuurde organisatie naar een klantgerichte serieproducerende organisatie. Door het samenvoegen van twee business units moest een keuze gemaakt worden hoe in de toekomst productie aangestuurd ging worden en welke onderdelen de effici

Fiscaal archiveren na wijziging ERP pakket.
Opstellen en uitvoeren plan van aanpak met betrekking tot het archiveren van ERP gegevens met als gewenste situatie het uit productie nemen van zowel de ERP applicatie als de database. Voorwaarde voor de archiefdata is de toegankelijkheid en volledigheid, dit met betrekking tot fiscale eisen. Opstellen fiscale rapportage en vertaling naar MS Access formaat.

Migratieplan voor ERP data
Migratieplan opstellen van Triton naar Oracle voor zowel financieel, service als logistiek. Uitgangspunt was de data extractie op basis van aangeleverde flat files ten behoeve van Oracle.

Verder zoeken