Header

Projecten

Verlaging voorraadniveau's bij groothandel
Onze opdrachtgever was klem komen te zitten tussen zijn 'service level' naar klanten en liquiditeiten in voorraden. Het was zelf zo erg dat de waarde van de voorraad de continu

Samenstellen blauwdruk bij productie en handelsbedrijf
Bij een productiebedrijf moest de bedrijfsproces ondersteunende softwareoplossing vervangen worden. Het was onze taak de kritische succesfactoren voor de logistieke, productie en financi

Implementatie van een inkoopfactuurscanning in Europa
Na het bepalen van de behoefte en keuze voor de scanningoplossing waren wij verantwoordelijk voor de implementatie. Naast het invoeren van het scannen was een onderdeel het, via een workflow goedkeuren van inkoopfacturen. Daarnaast moest een koppeling met de bestaande ERP applicatie gerealiseerd worden. De scanningoplossing is als eerste ingevoerd bij drie bedrijven met als doel het verder uitrollen van de oplossing naar andere bedrijfsonderdelen.

Implementatie van WMS systeem bij groothandel
Door de groei van de onderneming was er behoefte aan een volwaardig WMS om de magazijn werkzaamheden te optimaliseren. Wij kregen de opdracht om de applicatie specialisten van de WMS leverancier aan te sturen en het algemene projectmanagement te voeren. Naast de WMS leverancier was het ook noodzaak de juiste taken toe te kennen aan de projectgroepen en een 'sign off' te verkrijgen na het bereiken van de diverse mijlpalen.

Gelijktijdige implementatie van CRM en ERP systeem
Hoewel het onlogisch klinkt wilde onze opdrachtgever zowel een nieuwe CRM als ERP systeem implementeren. Dit zou alleen mogelijk zijn als hele strikte afspraken gemaakt zouden worden over taken en verantwoordelijkheden in het team en met een zeer beperkte CRM scope. Als projectmanager waren wij verantwoordelijk voor zowel de leverancierskant als ook voor de intern projectgroepen. Uiteindelijk is het ERP ingericht om volledig ge

Migratie ERP systeem bij fusie
Voor een hoogwaardig technisch bedrijf hebben wij een migratie uitgevoerd van een projectgestuurde organisatie naar een klantgerichte serieproducerende organisatie. Door het samenvoegen van twee business units moest een keuze gemaakt worden hoe in de toekomst productie aangestuurd ging worden en welke onderdelen de effici

Stuurgroeplid tijdens ERP implementatie technische groothandel
Voor aanvang van de ERP implementatie voorzag de directeur al problemen in het behalen van de door hem gewenste doorlooptijd. Om zeker te zijn dat er hard gewerkt werd aan de juiste delen van de implementatie werd aan ons gevraagd zitting te nemen in de stuurgroep. Hierdoor waren wij betrokken bij het project, konden we de interne projectleider ondersteunen en in het geval dit nodig was (en dat bleek uiteindelijk noodzakelijk) het opstellen van een integraal implementatie en migratieplanning.

Uitvoering migratietraject volgens PDCA filosofie
Een internationale handelsorganisatie wilde een inkoopfactuur scanningoplossing migreren en tegelijkertijd hun inkoopproces verbeteren. Het was mijn taak om een blauwdruk te maken van toekomstige (gewenste) processen aangevuld met kansen voor de organisatie. Na het opstellen van de blauwdruk waren ook de huidige problemen in kaart gebracht. Na het briefen en bijsturen van de applicatiespecialisten van de scanningoplossing heb ik met een gebruikersgroep de processen doorgetest van algemeen tot specifiek. Na een positieve evaluatie en borging van de processen (zowel administratief als uitvoerend) in de organisatie zijn de processen in gebruik genomen voor drie (internationale) BV

Kwaliteitsmanager bij ERP implementatie 'commodity trader'
Na een pakketselectie kregen wij de opdracht om de kwaliteitsbewaking te doen tijdens de implementatie van de ERP oplossing. Gezien de specifieke branchekenmerken was het noodzakelijk dat de brancheoplossing naadloos zou werken met de rest van de ERP applicatie. Met name de nog aan te passen onderdelen binnen deze brancheoplossing was voor onze opdrachtgever een 'ongrijpbaar' onderdeel. Uiteindelijk hebben wij voor onze opdrachtgever gezorgd voor duidelijkheid in planning en uitvoering waardoor het gevoel van 'een blanco cheque' uit de wereld was.

Projectmanagement introductie nieuwe VDU kaart
Het was onze taak om de nieuwe VDU kaart met kaartuiterlijk

Transportoptimalisatie naar grootwinkelbedrijf in Zwitserland
De uitwisseling van EDI berichten met een grootwinkelbedrijf in Zwitserland was voor de helft afgerond. De rest werd handmatig in het systeem gedaan. Door het in kaart brengen van de totale keten en het automatiseren van de handmatige acties werd de doorlooptijd van het proces verkort en de betrouwbaarheid sterk vergroot.

Kansendocument voor logistiek dienstverlener
Onze opdrachtgever wilde graag inzicht hebben in 'projecten' die de organisatie zelf kon uitvoeren op basis van onze aanbevelingen. Wij hebben bedrijfsbreed medewerkers ge

Verplaatsing 'aanvraag en indicatiestelling'
Het proces rondom de OV-begeleiderskaart werd oneigenlijk door de NS uitgevoerd. Als niet bestuursorgaan voerde de NS een publieke taak uit en dat is juridisch niet houdbaar. Onze opdracht was het tot elkaar brengen van de diverse organisaties (VNG, Consumentenorganisaties, Mobis, ministerie van verkeer en waterstaat, NS) om te komen tot een overdracht van de NS taak naar de VNG onder supervisie van het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een startnota naar de staatssecretaris en een positief advies van de VNG achterban inzake uitvoering van het OV-begeleiderskaart beleid door gemeenten.

Haalbaarheidsstudie naar capaciteit in uitvoering van indicatiestelling en advies
Na de constatering dat de NS de indicatiestelling en advies hieromtrent niet zou moeten uitvoeren kregen wij de opdracht om alternatieven te beoordelen. Het onderzoek was met name gericht op de mogelijkheden binnen 'de

Pakketselectie bij een tapijtproducent
Bij een tapijtproducent moest de bedrijfsproces ondersteunende softwareoplossing vervangen worden. Het was onze taak de kritische succesfactoren voor de financi

Verder zoeken