Header

Projecten

Pakketselectie communicatiebureau
Na het wijzigen van de organisatiestructuur was de organisatie klaar om op een andere manier te gaan werken. Bij deze nieuwe werkwijze was een passende softwareoplossing een vereiste. Na het opstellen van 'het bestek' en briefing naar de leveranciers is na een drietal presentaties bepaald welke oplossing het beste overeenkwam met de beschreven processen en dus het beste paste bij de organisatie.

Wereldwijde implementatie ERP systeem
Als financieel en logistiek applicatie consultant was het onze taak wereldwijd bij Philips fabrieken het ERP systeem te implementeren. Naast het uitleggen van het model was een belangrijk onderdeel het toetsen of er locale aanpassingen benodigd waren. Als dit aan de orde was, dan was het onze taak dit te regelen. Tot slot waren we verantwoordelijk voor het juist verlopen van de migratie naar het nieuwe systeem en support van de fabrieken.

Backoffice van Griekenland naar ItaliŽ
De backoffice activiteiten van een handelsbedrijf in textiel moest verplaatst worden van Griekenland naar Italië. Hierbij zou de Griekse financiële afdeling in eerste instantie in het Italiaanse ERP systeem blijven werken. Het was mijn taak om het Griekse gegevens naar het Italiaanse systeem te migreren en te zorgen dat de fiscale Italiaanse rapportage geen gevaar liep. Daarnaast was het mijn taak om de Griekse organisatie te laten werken met het Italiaanse systeem. Tot slot heb ik de verantwoordelijkheden in kaart gebracht van de managers in de twee landen. Het hoofdkantoor in Brussel had de uiteindelijke regie over het gehele traject en gaf uiteindelijk goedkeuring aan het eindresultaat.

ICT en financieel interim-management
Verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële en ICT processen. Controle van alle door de financiële medewerkers ingevoerde data. Bijsturen van diverse financiële processen en beschrijven van de oplossing betreffende de belangrijkste knelpunten. Verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de ICT systemen als het gaat om stabiliteit en prestatie.

Business consultancy OV-chipkaart
De verchipping van de openbaar vervoersbewijzen kende een groot aantal verschillende onderdelen. Wij zijn gevraagd een business consultancy rol te vervullen voor OV-Studentenkaart, OV-Begeleiderskaart, Passagerecht, Transferrecht en voordeelurenkaart (VDU).

Migratie ERP systemen bij fusie
Voor een hoogwaardig technisch bedrijf hebben wij een migratie uitgevoerd van een projectgestuurde organisatie naar een klantgerichte serieproducerende organisatie. Door het samenvoegen van twee business units moest een keuze gemaakt worden hoe in de toekomst productie aangestuurd ging worden en welke onderdelen de efficiëntie en effectiviteit zouden verhogen. Het was onze taak om daar een sterk adviserende rol in te vervullen.

Definitieve oplossing ERP archivering
In een multi-site omgeving moest data gearchiveerd worden naar een ERP onafhankelijke oplossing. Na het opstellen van het plan werd de applicatie op kleine onderdelen gewijzigd om volledig te voldoen aan de projecten, handelstransacties en productiegegevens. Na het afronden van dit archiveringsproject was een nieuwe investering in hardware niet meer benodigd. Na het archiveren maakte de gebruikersorganisatie 30 procent minder fouten in het systeem. Na het installeren van nieuwe service packs werd de invoering van een nieuw ERP systeem zelfs uitgesteld.

Opstellen migratieplanning voor uitrol Europese ERP migratie
Na het afronden van een 'kernel' implementatie moest een implementatie- en migratieplan opgesteld worden voor de overige vestigingen in Europa. Voor de migratieplanning was het van belang om naast zicht te hebben op de hoeveelheid data ook te weten welke systemen de fabrieken in gebruik hadden. Het was onze opdracht om een tijdsindicatie te maken met gedetailleerd activiteitenplan dat zou resulteren in een goede migratie.

Migratie projectorganisatie naar ander ERP systeem
Door het samenvoegen van twee business units tot één geheel moesten de ondersteunende ERP systemen ook samengevoegd worden. Aangezien dit twee volledig verschillende systemen waren en ook de werkwijze compleet anders was werd dit een uitdaging. Het was onze taak om zowel de manier van werken te integreren als ook de ERP systemen. In de rol van migratiemanager gaven wij sturing aan een tweetal programmeurs ten behoeve van de export en import van de gegevens.

Migratie R&D organisatie naar ERP oplossing
Het implementatietraject was al in volle gang bij het verkrijgen van de opdracht voor het in goede banen leiden van de migratie naar een andere ERP oplossing. Naast het overzetten van de statische en dynamische data waren de onderhanden projecten van groot belang. Gezien de achterstand in het afsluiten van de honderden projecten en daardoor dus het niet compleet hebben van de financiële data was een kritische activiteit. Uiteindelijk hebben wij de organisatie aangestuurd en voorzien van duidelijke informatie op basis waarvan beslissingen genomen konden worden.

Migratietraject volgens PDCA filosofie
Een internationale handelsorganisatie wilde een inkoopfactuur scanningoplossing migreren en tegelijkertijd hun inkoopproces verbeteren. Het was mijn taak om een blauwdruk te maken van toekomstige (gewenste) processen aangevuld met kansen voor de organisatie. Na het opstellen van de blauwdruk waren ook de huidige problemen in kaart gebracht. Na het briefen en bijsturen van de applicatiespecialisten van de scanningoplossing heb ik met een gebruikersgroep de processen doorgetest van algemeen tot specifiek. Na een positieve evaluatie en borging van de processen (zowel administratief als uitvoerend) in de organisatie zijn de processen in gebruik genomen voor drie (internationale) BV’s. Door evaluatiegesprekken met de gebruikersgroep zijn processen op kleine onderdelen aangepast om nog efficiënter te kunnen werken.

Migratie ERP systeem naar hoger service pack niveau
Technisch gezien was onze opdracht redelijk eenvoudig, maar het in de tijd gerealiseerde maatwerk en het ontbreken van een beschrijving maakte het risico groot. Naast het opstellen van de migratie activiteiten hebben wij tijd gereserveerd om een logica te bedenken voor alle objecten die een verstoring zouden geven voor de werking van het systeem. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat het één voor één uitzoeken van componenten niet benodigd was en heeft de opdrachtgever een geüpgrade systeem opgeleverd gekregen.

Verlaging voorraadniveau's bij groothandel
Onze opdrachtgever was klem komen te zitten tussen zijn 'service level' naar klanten en liquiditeiten in voorraden. Het was zelf zo erg dat de waarde van de voorraad de continuïteit van de onderneming in gevaar bracht. Het was onze taak om de juiste mix te bepalen tussen het 'service level' voorraadniveau en de minimale voorraad. Bij de uitvoering van onze opdracht hebben we in de management rapportage gebruik gemaakt van een algoritme die duidelijk aangaf per artikel welke actie vereist was.

Samenstellen blauwdruk bij productie en handelsbedrijf
Bij een productiebedrijf moest de bedrijfsproces ondersteunende softwareoplossing vervangen worden. Het was onze taak de kritische succesfactoren voor de logistieke, productie en financiële processen te beschrijven. Uiteindelijk hebben we een totale blauwdruk opgeleverd met daarin onder andere een beschrijving van alle kritische processen. De minder kritische processen zijn globaal opgenomen, omdat de keuze voor een ERP oplossing daar niet op gebaseerd moet zijn.

Implementatie van een inkoopfactuurscanning in Europa
Na het bepalen van de behoefte en keuze voor de scanningoplossing waren wij verantwoordelijk voor de implementatie. Naast het invoeren van het scannen was een onderdeel het, via een workflow goedkeuren van inkoopfacturen. Daarnaast moest een koppeling met de bestaande ERP applicatie gerealiseerd worden. De scanningoplossing is als eerste ingevoerd bij drie bedrijven met als doel het verder uitrollen van de oplossing naar andere bedrijfsonderdelen.

Verder zoeken