Header

Projecten

Optimalisatie productie aansturing met capaciteits- en vraagplanning
Door het vertalen van het verkoopplan naar een productieplan en daarna naar een capaciteitsplan werd duidelijk waar de knelpunten en mogelijkheden lagen. Het was onze taak om de planning zodanig op te stellen dat er maximale levering plaats kon vinden tegen minimale inzet van overuren. Daarnaast moest een optimale verhouding gerealiseerd worden tussen omsteltijden, voorbereidingstijd en productiebatches. Uiteindelijk werden de klantorders tijdig uitgeleverd en werd het service niveau voor serie producten behaald.

Invoering elektronische gegevens uitwisseling voor grootwinkelbedrijven
De bloembollenexporteur leverde aan grootwinkelbedrijven die allen hun eigen manier van aanlevering afdwongen. Belangrijk onderdeel was het communiceren door middel van EDI berichten. Het ging hier niet alleen om standaard berichtenuitwisseling, maar ook om extra berichten zoals

Opstellen proces voor het automatisch disaggregeren van Intrastat bijlagen
De vastlegging van grensoverschrijdende documenten was niet goed geregeld. Het was onze taak om het proces te beschrijven en de procedure uit te rollen in de organisatie. Naast de vastlegging van document voor het aantonen van export, EU leveringen en binnenlandse leveringen zijn ook de procedures omtrent de invoerrechten aangescherpt wat een significante bijdrage ging leveren aan projectresultaten.

Verandering van logistiek concept met financi
Voorraadbeheer werd van decentraal beheer naar centraal beheer overgehaald. Tegelijkertijd een omzetting van decentrale Scandinavische bediening naar centrale bediening van de klanten. Opstellen werkwijze voor de financi

Baan implementatie traject
Na vaststelling van de meest passende financi

ERP ge
Behoefteanalyse en begeleiding van de implementatie van een PSA oplossing binnen een werkgeversvereniging, verbonden aan VNO-NCW, die de belangen van haar leden behartigt. De omgeving waarin deze klant actief is bestaat met name uit het verzamelen van informatie, het analyseren daarvan en het lobbyen om daarmee doelstellingen te verwezenlijken. Kosten beheersing en integrale informatievoorziening zijn zeer belangrijk.

Onderbouwing van contracten in ERP.
Implementatie van Navision bij een afvalverwerkingsbedrijf in een omgeving waarin contracten moesten worden bewaakt en waar de wetgeving vraagt om uitgebreide onderbouwing van transacties.

Implementatie van service ondersteunende software
In de wereld van het leveren van mobiliteitshulpmiddelen is service aan gebruikers een absolute must. In deze omgeving is het belangrijk dat de servicemonteur weet welk type hulpmiddel hij kan verwachten, welke onderdelen hij daarbij nodig kan hebben en vooral ook waar de klant zich bevindt. Wij implementeerden software die deze informatie kan verschaffen.

Andere wijze productiefilosofie en logistieke aansturing
De klant maakte in een snel groeiende markt klantspecifieke machines. Dit resulteerde in sterk schommelende marges, slechte leverbetrouwbaarheid en onvoldoende benutting van de beschikbare productiecapaciteit. Door een omschakeling naar modulair opgebouwde machines, werden kosten in de hand gehouden en de omzet vergroot.

Aansturing productie van seriematig naar semi-proces
De klant wilde van een seriematige productieaansturing naar een semi-proces aansturing van haar productielijnen. Dit betekende een noodzaak tot vervanging van het in gebruik zijnde ERP systeem. Ook de wijze waarop het voorraadbeheer moest worden vormgegeven werd hierdoor punt van aandacht en vereiste een wijziging in logistieke aansturing.

Logistieke conceptontwikkeling, fusie van logistieke entiteiten
Ontwerp en implementatie van een nieuw logistiek concept, haalbaarheidstudie van de integratie van twee magazijnen, procesontwerp, begeleiding bij reorganisatie, ontwerp van magazijn lay-out, inrichting van locatiebeheersysteem.

Adviseren in operationeel management
De organisatie was vastgelopen in verband met een niet goed uitgevoerde implementatie van ondersteunende software. Het management was zover in de dagelijkse situatie weggezakt dat het inzicht was verdwenen. Wij hebben het initiatief in de rol van interim manager operations genomen, de operatie weer vlot getrokken en veranderingen geborgd.

Invoering van demand management
De klant was gewend om snel te produceren en te leveren na de ontvangst van een (afroep) order. Door gewijzigd logistiek concept ging dit niet meer. De customer service afdeling moest betrouwbare forecast informatie gaan verzamelen. Hierdoor werd deze afdeling verantwoordelijk voor de consequenties van verkeerde informatie. Een stevige verandering.

Management ondersteuning in vastgelopen organisatie
De organisatie was vastgelopen in verband met een niet goed uitgevoerde implementatie van ondersteunende software. Het management was zo ver in de dagelijkse situatie weggezakt dat het inzicht was verdwenen en de juiste noodzakelijke acties niet meer werden genomen. Wij hebben het team bij de hand genomen en de operatie weer vlot getrokken.

Opstellen migratieplanning voor uitrol Europese ERP migratie
Na het afronden van een 'kernel' implementatie moest een implementatie- en migratieplan opgesteld worden voor de overige vestigingen in Europa. Voor de migratieplanning was het van belang om naast zicht te hebben op de hoeveelheid data ook te weten welke systemen de fabrieken in gebruik hadden. Het was onze opdracht om een tijdsindicatie te maken met gedetailleerd activiteitenplan dat zou resulteren in een goede migratie.

Verder zoeken